แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 430
หัวข้อวันที่
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2564
จ้างซ่อมแซมระบบแอร์ภายในห้องโดยสาร รถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กน 4019 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-60-0008 จำนวน 1 คัน ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 2564
วัสดุก่อสร้าง16 กันยายน 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างพื้น คสล. หมู่ที่ ๙ บริเวณด้านหน้าอาคารจัดเก็บพัสดุส่วนกลาง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๘ รายการ / ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ อีซูซุ ของกองคลัง หมายเลขทะเบียน กค ๖๒๒๗ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถขยะสีส้ม ของกองสาธารณสุขฯ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๖๖๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองสาธารณสุขฯ จำนวน ๗ รายการ / ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ อีซูซุ ของกองคลัง หมายเลขทะเบียน กค ๖๒๒๗ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถขยะสีส้ม ของกองสาธารณสุขฯ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๖๖๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2564


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY