แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 430
หัวข้อวันที่
จ้างเหมาตัดพื้นคอนกรีตพร้อมซ่อมแซมเพื่อวางท่อเมนประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤศจิกายน 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคร้อพนันและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระต่ายเต้น ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤศจิกายน 2564
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ 5084 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤศจิกายน 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในเขตเทศบาล (โรงเรียนวัดคร้อพนัน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤศจิกายน 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในเขตเทศบาล (โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤศจิกายน 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๖ บริเวณโรงหนังอาทิตย์รามา จำนวน ๑ โครงการ7 ตุลาคม 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๖ บริเวณโรงหนังอาทิตย์รามา จำนวน ๑ โครงการ6 ตุลาคม 2564
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนสำหรับประจำท้ายรถบรรทุกขยะและรักษาความสะอาดกวาดถนนทางเท้า และพื้นที่สาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุการเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคร้อพนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุการเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระต่ายเต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กันยายน 2564


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY