แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 405
หัวข้อวันที่
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๖ บริเวณโรงหนังอาทิตย์รามา จำนวน ๑ โครงการ7 ตุลาคม 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๖ บริเวณโรงหนังอาทิตย์รามา จำนวน ๑ โครงการ6 ตุลาคม 2564
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนสำหรับประจำท้ายรถบรรทุกขยะและรักษาความสะอาดกวาดถนนทางเท้า และพื้นที่สาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุการเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคร้อพนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุการเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระต่ายเต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กันยายน 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๖ บริเวณตลาดท่าไม้ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กันยายน 2564
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำทิ้งภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีคัดเลือก28 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุการเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคร้อพนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุการเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระต่ายเต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กันยายน 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องยนต์สูบน้ำคูโบต้า หมายเลขครุภัณฑ์ 055-56-0005 จำนวน 1 เครื่อง ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กันยายน 2564


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY