แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 430
หัวข้อวันที่
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ของงานสวัสดิการและสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กันยายน 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น ประจำภาคเรียนที่1/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1ก.ย.-10ต.ค.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กันยายน 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ ซอยบ้านนางจำนง มิตรจาระวิจารณ์ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กันยายน 2564
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๕๔๙๗ จำนวน ๑ รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กันยายน 2564
จ้างซ่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2564
ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง (ห้องทำงานนายกเทศมนตรีและห้องทำงานปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๑๑ รายการ / ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 สิงหาคม 2564
ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ (ปั้มซับเมอร์ส) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 สิงหาคม 2564


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY