แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 405
หัวข้อวันที่
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๓ (บริเวณตู้น้ำดื่มสะพานทุ่งฝืด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร ของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทย จำนวน 2 รายการ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กรกฎาคม 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเบอร 2 หมายเลขทะเบียน 81-9770 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กรกฎาคม 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเบอร์ 3 หมายเลขทะเบียน 81-6590 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กรกฎาคม 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระต่ายเต้น และสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคร้อพนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กรกฎาคม 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม สำหรับโรงเรียนวัดคร้อพนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กรกฎาคม 2564


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY