แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 430
หัวข้อวันที่
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง จำนวน ๕ รายการ / ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กันยายน 2564
จ้างซ่อมแซมรถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 2930 จำนวน 1 คัน ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กันยายน 2564
ซื้อมิเตอร์น้ำ ขนาด ๔ หุน ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๖๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กันยายน 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กันยายน 2564
ซื้อผ้าใบเต็นท์ จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กันยายน 2564
จ้างประเมินความพึงพอใจ ของผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลท่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กันยายน 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนวัดคร้อพนัน ประจำภาคเรียนที่1/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1ก.ย.-11ต.ค.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กันยายน 2564


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY