แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 405
หัวข้อวันที่
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 สิงหาคม 2564
ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 5084 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 สิงหาคม 2564
จ้างซักผ้าม่านปรับแสง และผ้าม่านหลุยส์ ของอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน ๙ รายการ / ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 สิงหาคม 2564
จ้างเหมารถขุด (แบ๊คโฮ) เพื่อขุดดินพร้อมตกแต่งคันดิน บริเวณเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าไม้ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๓ รายการ / ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 สิงหาคม 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า ของกองช่าง หมายเลขทะเบียน กจ ๘๒-๐๓๒๗ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 สิงหาคม 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมคลองกรีตดาด หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นเฟื่องฟ้า) ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 สิงหาคม 2564


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY