แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 430
หัวข้อวันที่
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนสำหรับประจำท้ายรถบรรทุกขยะและรักษาความสะอาดกวาดถนนทางเท้า และพื้นที่สาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 กันยายน 2564
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนสำหรับประจำท้ายรถบรรทุกขยะและรักษาความสะอาดกวาดถนนทางเท้า และพื้นที่สาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 กันยายน 2564
ซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2564
โครงการจ้างเหมาเอกชนสำหรับประจำท้ายรถบรรทุกขยะและรักษาความสะอาดกวาดถนนทางเท้า และพื้นที่สาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕21 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ ๕๑๑๖ จำนวน ๑ คัน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถขยะสีส้ม ของกองสาธารณสุขฯ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๖๖๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ อีซูซุ ของกองคลัง หมายเลขทะเบียน กค ๖๒๒๗ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2564
ซื้อหินคลุก เพื่อซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2564


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY