แสดงข้อมูลตั้งแต่ 31 ถึง 40 จากข้อมูล 405
หัวข้อวันที่
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ อีซูซุ ของกองคลัง หมายเลขทะเบียน กค ๖๒๒๗ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถขยะสีส้ม ของกองสาธารณสุขฯ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๖๖๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองสาธารณสุขฯ จำนวน ๗ รายการ / ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ อีซูซุ ของกองคลัง หมายเลขทะเบียน กค ๖๒๒๗ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถขยะสีส้ม ของกองสาธารณสุขฯ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๖๖๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองสาธารณสุขฯ จำนวน ๗ รายการ / ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2564
ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 2930 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขขน.๙๓๒ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2564
ซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้ ของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กันยายน 2564


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY