แสดงข้อมูลตั้งแต่ 321 ถึง 330 จากข้อมูล 430
หัวข้อวันที่
ซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระต่ายเต้น จำนวน 2 รายการ ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเบอร์ 2 หมายเลขทะเบียน 81-9770 จำนวน 1 คัน ของงานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคร้อพนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2563
จ้างซ่อมแซมอาคาร กศน.ตำบลท่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกน้ำ เบอร์ 3 หมายเลขทะเบียน 81-6590 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๒๙ รายการ / ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2563
จ้างโครงการปรับปรุงผิวทางแบบ Overlay บริเวณท่าไม้ ซอย 8 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายหลัง อสมท. หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าไม้ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2563
ซื้อหนังสือชุดบูรณาการเสริมประสบการณ์ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าไม้ รวม 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ของกองคลัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2563


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY