แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 430
หัวข้อวันที่
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน ๑๘ รายการ / ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤศจิกายน 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) ของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤศจิกายน 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลท์ติก) ของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤศจิกายน 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตฆ ๓๙๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤศจิกายน 2564
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 พฤศจิกายน 2564
จ้างเช่าเครื่องไฟ พร้อมเครื่องขยายเสียง เครื่องปั่นไฟและไฟฟ้าแสงสว่างประดับบริเวณงาน จำนวน ๑ งาน โครงการวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 พฤศจิกายน 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤศจิกายน 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2930 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 พฤศจิกายน 2564


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY