แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 405
หัวข้อวันที่
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กันยายน 2564
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับติดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กันยายน 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ เบอร์ 3 หมายเลขทะเบียน 81-6590 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุการเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคร้อพนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุการเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระต่ายเต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2564
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนสำหรับประจำท้ายรถบรรทุกขยะและรักษาความสะอาดกวาดถนนทางเท้า และพื้นที่สาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 กันยายน 2564
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนสำหรับประจำท้ายรถบรรทุกขยะและรักษาความสะอาดกวาดถนนทางเท้า และพื้นที่สาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 กันยายน 2564
ซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2564
โครงการจ้างเหมาเอกชนสำหรับประจำท้ายรถบรรทุกขยะและรักษาความสะอาดกวาดถนนทางเท้า และพื้นที่สาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕21 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2564


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY