แสดงข้อมูลตั้งแต่ 131 ถึง 140 จากข้อมูล 430
หัวข้อวันที่
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ ซอยบ้านนายเทพ คนตรง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กรกฎาคม 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ ไอจีบ้า TF๓๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔ ๕๓ ๐๐๐๓ ของกองสาธารณสุขฯ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กรกฎาคม 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ ไอจีบ้า TF๓๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔ ๔๑ ๐๐๐๑ ของกองสาธารณสุขฯ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กรกฎาคม 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง จำนวน ๑๐ รายการ / ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กรกฎาคม 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ ไอจีบ้า TF๓๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔ ๕๓ ๐๐๐๓ ของกองสาธารณสุขฯ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กรกฎาคม 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ ไอจีบ้า TF๓๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔ ๔๑ ๐๐๐๑ ของกองสาธารณสุขฯ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กรกฎาคม 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ ไอจีบ้า TF๓๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔ ๕๓ ๐๐๐๓ ของกองสาธารณสุขฯ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กรกฎาคม 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ ไอจีบ้า TF๓๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔ ๔๑ ๐๐๐๑ ของกองสาธารณสุขฯ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กรกฎาคม 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กรกฎาคม 2564


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY