แสดงข้อมูลตั้งแต่ 101 ถึง 110 จากข้อมูล 430
หัวข้อวันที่
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๓ รายการ / ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 สิงหาคม 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า ของกองช่าง หมายเลขทะเบียน กจ ๘๒-๐๓๒๗ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 สิงหาคม 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมคลองกรีตดาด หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นเฟื่องฟ้า) ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 สิงหาคม 2564
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๓ (บริเวณตู้น้ำดื่มสะพานทุ่งฝืด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร ของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทย จำนวน 2 รายการ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กรกฎาคม 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเบอร 2 หมายเลขทะเบียน 81-9770 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กรกฎาคม 2564


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY