แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 430
หัวข้อวันที่
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) จำนวน 8 เส้น ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 สิงหาคม 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ ซอยบ้านนายไพศาล ปากน้ำโพธิ์ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 สิงหาคม 2564
จ้างซ่อมแแซมโถสุขภัณฑ์ ห้องน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระต่ายเต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๒๔ รายการ / ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 สิงหาคม 2564
ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 5084 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 สิงหาคม 2564
จ้างซักผ้าม่านปรับแสง และผ้าม่านหลุยส์ ของอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน ๙ รายการ / ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 สิงหาคม 2564
จ้างเหมารถขุด (แบ๊คโฮ) เพื่อขุดดินพร้อมตกแต่งคันดิน บริเวณเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าไม้ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 สิงหาคม 2564


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY