จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
27
เมื่อวาน
32
เดือนนี้
153
เดือนก่อน
759
ปีนี้
3,753
ปีก่อน
3,910
  • 29 เมษายน 2564 เรื่อง เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 22)
  • 28 เมษายน 2564 เรื่อง การขยายเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
  • 21 เมษายน 2564 เรื่อง รายงานประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก   >   จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0013 จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2564


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY