จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
5
เมื่อวาน
11
เดือนนี้
792
เดือนก่อน
1,022
ปีนี้
3,589
ปีก่อน
0
  • 17 พฤศจิกายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลท่าไม้ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๓
  • 19 ตุลาคม 2563 เรื่อง การครบวาระการดำรงตำแหน่งของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าไม้
  • 9 ตุลาคม 2563 เรื่อง การขออนุญาตประกอบการค้า ประจำปี ๒๕๖๔

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก   >   จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บพัสดุกองคลังบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก   >   จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น แบบไม่ประจำทาง ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่งจำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY