• 10 กันยายน 2561 เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับการตรวจสุขภาพด้วยการเอกซเรย์ (X-ray) ให้กับผู้ที่มีอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานฯ
  • 6 สิงหาคม 2561 เรื่อง การประชาสัมพันธ์ รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
  • 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การประชาสัมพันธ์ รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2561


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY