• 12 มิถุนายน 2560 ขอเชิญร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ประจำปี 2560
  • 30 มีนาคม 2560 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
  • 30 มีนาคม 2560 แผนการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลท่าไม้


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY