จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
6
เมื่อวาน
17
เดือนนี้
253
เดือนก่อน
292
ปีนี้
253
ปีก่อน
3,910
  • 18 มกราคม 2564 เรื่อง การขออนุญาตประกอบกิจการ เก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล ประจำปี ๒๕๖๔
  • 17 ธันวาคม 2563 เรื่อง ร่วมรณรงค์และเชิญชวนประชาชนคนไทยไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  • 14 ธันวาคม 2563 ประกาศกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๔

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา   >   จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ของกองคลัง ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน กค ๖๒๒๗ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา   >   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง จำนวน ๖ รายการ / ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY