ผลการดำเนินการ

Displaying 1-5 of 8 results.
รายงานผลการดำเนินการส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าไม้ (ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าไม้ ในรอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2562)
รายงานผลการดำเนินงานแผนป้องกันการทุจริต
สรุปผลการติดตามฯโครงการ ปี 2561


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY