แผนอัตรากำลัง

Displaying 1-5 of 10 results.
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของ เทศบาลตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2564
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เรื่อง ข้อปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY