วัดกระต่ายเต้น

 ประวัติความเป็นมาของวัดกระต่ายเต้น

   วัดกระต่ายเต้น  ตั้งอยู่กลางหมู่บ้านกระต่ายเต้น  มีบ้านอยู่รอบวัด เป็นพื้นที่ราบสูง น้ำไม่ท่วม เคยมีน้ำท่วมอยู่หลายครั้งแต่วัดน้ำไม่เคยท่วมเลย วัดกระต่ายเต้น เลขที่  ๘๑ หมู่ ๒ ตำบลท่าไม้  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ภาค ๑๔

 ผู้สร้างวัดแต่เดิม
   ไม่สามารถทราบได้ว่า ใครเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดกระต่ายเต้น ตามหลักฐานที่พบที่หน้าโบสถ์หลังเก่าซึ่งมีเจดีย์อยู่ มียอดฉัตรเป็นทองเหลืองโบราณสวยงามมาก มีสลักชื่อไว้ที่เจดีย์ว่า ทายกงาน ผู้สร้าง ตามที่ผู้เฒ่าเคยเล่าให้ผู้เขียนตานอุปสมบทใหม่ๆ ฟังว่า วัดกระต่ายเต้นนี้ มีชาวรามัญอพยพมาจากอำเภอโพธารามบ้าง อำเภอบ้านโป่งบ้าง มาจับจองที่ทำไร่ทำนาประกอบอาชีพ ต่อมามีคนมากขึ้น ก็ร่วมกันสร้างวัดขึ้น เหตุที่ชื่อว่า วัดกระต่ายเต้น หรือหมู่บ้านกระต่ายเต้นนั้น ก็เพราะว่ามีกระต่ายชุกชุมมาก เพราะเป็นที่ดอนสูงน้ำไม่ท่วม ตอนที่ผู้เขียนบวช พ.ศ. ๒๕๐๔ วัดยังเป็นป่าอยู่มาก พอหน้าฝนพระก็ช่วยกันถางรอบๆวัดให้สะอาดยังพบกระต่ายอยู่มากพอสมควร แต่เดี๋ยวนี้หาไม่เจอแล้ว....!!!!
 ผู้บูรณะปฏิสังขรณ์ที่สำคัญ
   ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๘๑ พระครูวรวัตตวิบูลย์ (เฉื่อย) เจ้าคณะอำเภอท่ามะกาในสมัยนั้น ส่งพระอาจารย์ทอน ฐานุตฺตโร จากวัดหวายเหนียวให้มาอยู่วัดกระต่ายเต้น และหลวงพ่อทอน ฐานุตฺตโร เมื่อท่านได้เป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เริ่มทำการบูรณะวัดทันที ท่านเล่าให้ผู้เขียนฟังว่า ท่านมาเป็นสมภารลำบากจริงๆ อาหารจะฉันก็มีน้อยมาก สมัยนั้นคนชาวบ้านศรัทธาน้อย ท่านต้องลำบากเหลือเกิน คิดจะกลับวัดเดิมหลายครั้ง แต่ก็คิดถึงเจ้าคณะอำเภอที่มั่นใจตัวท่านจึงส่งท่านมา ท่านเริ่มงานทำโบสถ์ก่อน โดยเฉพาะโบสถ์หลังที่ท่านทำนั้น เขาปิดทองฝังลูกนิมิตไว้แล้วโดยไม่ได้ทำอะไรไว้เลย ท่านต้องก่อสร้างใหม่ทั้งหมด ทำอยู่หลายปีจึงเสร็จเรียบร้อยต่อมาก็สร้างโรงเรียนให้เด็กอีกหนึ่งหลังอย่างสวยงาม สมัยนั้นให้ชื่อว่าโรงเรียน ฐานุตฺตโรกีพานิชราษฏร์วิทยา ซึ่งมีนายมงคล กีพานิช ร่วมด้วยในสมัยนั้น ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๕ หลวงพ่อทอน ฐานุตฺตโร ได้ทำการส้รางศาลาการเปรียญหลังใหญ่หมดเงินไปประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท(ห้าแสนบาท) สมัยนั้นถือว่ามาก ทำอยู่หลายปีจึงเสร็จเรียบร้อย
 
   ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เริ่มบรูณะกุฏิสงฆ์เป็นการใหญ่ เพราะว่าวัดเดิมนั้นทรุดโทรมมาสร้างไว้เป็นหลังๆ มีหอฉันอยู่ตรงกลางเดินได้รอบ บางทีพระเดินไม่ระวัง ตกใต้ถุนไปก็เคยมีเท่าที่จำได้ หลวงพ่อทอน ฐานุตฺตโร ท่านเริ่มส้รางหอสวดมนต์ก่อน แล้วมีหอฉันอยู่ตรงกลาง มีกุฏิอยู่สองข้างแถวละ ๗ ห้อง หลวงพ่อทอน ฐานุตฺตโร ท่านเป็นพระที่มีความชำนาญในการก่อสร้างมาก ทำให้วัดกระต่ายเต้นมีความเจริญสวยงาม ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ หลวงพ่อทอน ฐานุตฺตโร ได้ดำเนินการก่อสร้างเมรุ ทำมาได้ประมาณสองปีเศษ เมรุยังไม่เสร็จ ทได้ประมาณถึงยอด แต่ยังไม่ได้มีลวดลาย ท่านก็มรณภาพเสียก่อน ก็มีคณะกรรมการวัดสมัยนั้นมีโยมพ่อชอน อรภักดี เป็นกรรมการใหญ่ ดำเนินการก่อสร้างต่อจนเสร็จเรียบร้อยอย่างสวยงาม ยุคสมัยหลวงพ่อทอน ฐานุตฺตโร เป็นเจ้าอาวาส ท่านทำความเจริญให้แก่วัดกระต่ายเต้นเป็นอย่างมาก โดยมีโยมเป็นกำลังสำคัญในสมัยนั้นคือ โยมพ่อชอน อรภักดี เป็ฯกรรมการใหญ่ของวัด เป็นผู้เสียสละให้กับวัดเป็นอย่างมาก และเป็นผู้นำที่มีศีลธรรม เป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไป คู่บารมีหลวงพ่อทอน ฐานุตฺตโร มาตลอด จนหลวงพ่อทอน ฐานุตฺตโร มรณภาพเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ อายุ ๖๙ ปี.................!!!!
 รายนามอดีตเจ้าอาวาสและปัจจุบัน
๑. หลวงพ่อถม         ไม่ทราบฉายา
๒. หลวงพ่อสร้อย     ไม่ทราบฉายา
๓. พระอาจารย์ชม     ไม่ทราบฉายา
๔. พระครูสถิตกาญจนคุณ (หลวงพ่อทอน   ฐานุตฺตโร)  เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๐  ถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๒
๕. พระอธิการพุฒ   วิสุทฺธสีโล   เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี ๒๕๒๒ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๕
๖. พระครูกาญจนยติกิจ (หลวงพ่อแฉล้ม ยติกโร) เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี ๒๕๒๕ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๕
๗. พระอธิการสมัย  สมจิตฺโต เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน
 

วัดกระต่ายเต้น
เลขที่ 80 หมู่ 2   ตำบลท่าไม้  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120 
เบอร์โทรศัพท์ 034-541282 

http://www.watkrataiten.com/main.html

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY