สำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

กนกกร อภิวัฒนปัญญา โทร.09 3536 9949