สำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

กนกกร อภิวัฒนปัญญา