เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนางทองใบ เสือคล้าย ตำบลท่าไม้ จำนวน 1 โครงการ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY