เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บพัสดุกองคลังบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้ จำนวน ๑ หลัง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY