เรื่อง จ้างเหมาโครงการติดตั้งป้ายซอย หมู่ที่ ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๘ และ ๑๐ ติดตั้งป้ายโดยเป็นแบบปฏิมากรรมอลูมิเนียมลายไทนสำเร็จ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY