เรื่อง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงตู้เก็บเอกสาร เพื่อจัดทำตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อ (Builtin) จำนวน ๑ ชุด

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY