เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าและเสาธงภายในสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY