เรื่อง จ้างเหมาครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อลอด คลองสายบางแก้ว หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๑๐ ต.ท่าไม้

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY