เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนสำหรับประจำท้ายรถบรรทุกและรักษาความสะอาดกวาดถนน ทางเท้า และพื้นที่สาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY