เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยบ้านนายนวล ใจทำ หมู่ที่ ๗ ต.ท่าไม้ จำนวน ๑ โครงการ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY