เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (ฝั่งขวา) บริเวณหลังเมรุวัดคร้อพนัน หมู่ที่ ๗ ต.ท่าไม้ จำนวน ๑ โครงการ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY