เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยบ้านนายสุรินทร์ ทองแฉล้ม หมู่ที่ ๒ ต.ท่าไม้

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY