เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยบ้านนายวิเชียร ปากน้ำโพธิ์ หมู่ที่ ๑๐ ต.ท่าไม้ จำนวน ๑ โครงการ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY