เรื่อง โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ แบบแยกชายหญิง จำนวน ๔ ห้อง บริเวณสนามกีฬาหมู่ที่ ๒ ต.ท่าไม้

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY