เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำทิ้งในชุมชน หมู่ที่ ๖ บริเวณโรงหนังอาทิตย์รามา จำนวน ๑ โครงการ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY