เรื่อง ราคากลางจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ติดตั้งกับเสาหลักพร้อมกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๗ จุด

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY