เรื่อง ราคาลางโครงการจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โควิด-๑๙

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY