เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะ บริเวณตลาดท่าไม้ หมู่ที่ ๖ ต.ท่าไม้

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY