เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินสายกลางทุ่งหมู่ที่ ๓ บริเวณสะพานทุ่งฝืดกับโรงงานถ่านหินลิกไนท์

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY