เรื่อง ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ ๑ บริเวณซอยบ้านนางพิศมัย นาคน้อย จำนวน ๑ โครงการ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY