เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินสายกลางทุ่ง หมู่ที่ ๓ บริเวณสะพานทุ่งฝืดกับโรงงานถ่านลิกไนท์ จำนวน ๑ โครงการ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY