เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาขนย้ายขยะมูลฝอยตกค้างสะสมออกจากบ่อขยะของเทศบาลตำบลท่าไม้ หมู่ที่ ๑๐

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY