เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อพร้อมเปลี่ยนโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๗ เชื่อมต่อกับหมู่ที่ ๑ ต.ท่าไม้

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY