เรื่อง ประกาศซื้อพร้อมเปลี่ยนโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๗ เชื่อมต่อกับหมู่ที่ ๑ ต.ท่าไม้ เริ่มจากป้อมตำรวจสิ้นสุดอรุณเครน

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY