เรื่อง ราคากลางโครงการซื้อพร้อมเปลี่ยนโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๗ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ต.ท่าไม้

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY