เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 ต.ท่าไม้ สายท่าไม้ ซอย 9 (ร้านโอล้างรถ)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY