เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ่อขยะใหม่

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY