เรื่อง การตรวจรับงานโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ จุด เพื่อติดตั้งภายในเขตเทศบาล

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY