เรื่อง การตรวจรับงานซื้อพร้อมเปลี่ยนโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ วัตต์ หมู่ที่ ๗

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY