เรื่อง ซื้อพร้อมเปลี่ยนโคมไฟฟ้าพร้อมไฟส่องสว่างสาธารณะ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 90 วัตต์ หมู่ที่ 1 ต.ท่าไม้

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY