เรื่อง ราคากลางโครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น แบบไม่ประจำทาง ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๔ คัน

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง






@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY