เรื่อง ราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดลอกดินและวัชพืชรางระบาบน้ำ พร้อมจัดทำฝาปิดรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าไม้

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY